Druk reklamacji przesyłki zagranicznej poczta polska

Pobierz

W sytuacji utraty paczki pocztowej skargę można złożyć po od nadania, rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej z dnia listopada 2 r. W sprawach nieuregulowanych w ustawie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego. W sytuacji utraty przesyłki pocztowej obsługiwanej przez pocztę polską w zakresie usługi powszechnej reklamację można złożyć po od nadania przesyłki.

wave

Komentarze

Brak komentarzy.